جاسم شعبان‌فیلی

  • Shabani

    شهید جاسم شعبان‌فیلی سال ۱۳۳۴ در تهران متولد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و به مبارزه با نفاق و جریانات ضد‌انقلاب پرداخت که سرانجام در ۳شهریور۱۳۶۰  در تهران مورد سوء‌قصد عناصر گروهک‌های تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.


    🌹روحش شاد و یادش گرامی باد.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25