گفتارمتن مستند «تروریسم، یک معیار دوگانه»
عنوان:      گفتارمتن مستند «تروریسم، یک معیار دوگانه»
مجموعه ها:      speech
شناسه کتاب:      2000
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      1397114
تعداد صفحات:      5
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

به نظر می‌رسد، سیاست آمریکا اینگونه باشد که «دشمنِ رقیب من، یار و یاور من است.» به عبارت دیگر، تروریست خوب، متولد شد؛ افرادی مثل عبدالمالک ریگی، رهبر گروه تروریستی جندالله که علیرغم جنایات فجیع وی در ایران، در فهرست سیاه آمریکا قرار نگرفت.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25