مجاهدین خلق تفسیری از مارکس داشتند که خود مارکس هم آن را قبول نداشت!
عنوان:      مجاهدین خلق تفسیری از مارکس داشتند که خود مارکس هم آن را قبول نداشت!
مجموعه ها:      conversation
شناسه کتاب:      1998
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      13960114
تعداد صفحات:      11
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

کامران مؤید دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، کتاب ها و جزوات منسوب به سازمان مجاهدین را در حوزه اقتصاد بدون هیچگونه اصول علمی و تجربی می‌داند که اگر روی میز بحث قرار می‌گرفت، مهمان بودن آن مشخص می‌شد. در ادامه گفت‌وگویی کامل با وی درباره مباحث اقتصادی از دیدگاه منافقین ارائه می شود.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25