اسناد اتحادیه کمونیست های ایران در واقعه آمل

عنوان:      اسناد اتحادیه کمونیست های ایران در واقعه آمل
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      72
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      21215
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

پس از شهریور 1320 سه گرایش عمده در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران متجلّی گردید : نخست گرایش ملی ، سپس گرایش چپ و مارکسیستی و سرانجام گرایش اسلامی . سابقه گرایش چپ و سوسیالیستی در ایران به روزگار مشروطه باز می گردد که توأم با تندروی و افراط بود . تشکیل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به عنوان حزب مادر احزاب چپ سراسر دنیا ، به ویژه در دوران جنگ سرد ، بر اهمیت و حساسیت موضوع افزود .

حزب توده ایران قدیمی ترین تشکل وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود که همواره نقش خائنانه ای را ایفا کرده است . ورود چین کمونیست به عرصه جهانی نیز توجه گروه هایی را به خود جلب و انشعاباتی را در گروههای مارکسیستی ایجاد کرد .

تباین ذاتی مرام مارکسیستی با هویت اسلامی مردم ایران موجب شد تا دایره نفوذ آن از عده ای تحصیل کرده تجاوز نکند . یکی از گروههای کمونیستی ، " اتحادیه کمونیست های ایران " بود که سابقه تشکیل آن ، در آمریکا به قبل از انقلاب باز می گردد .

اعضای اتحادیه کمونیست ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشتند و بی آن که پایگاه مردمی داشته باشند ، خود را قیم و پیشرو مردم شمردند و بر آن شدند تا در مقابل انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قد علم کنند و با قیام فوری ، آن را براندازند .

بدین منظور آمل انتخاب شد تا با تصرف آن و به زعم آنها با پیوستن مردم ، حرکت آزادی بخش آغاز شود .

حماسه ای که مردم آمل در بهمن 1360 در مقابل این حرکت ضد انقلابی آفریدند ، چنان ضربه کوبنده ای بر پیکر اتحادیه کمونیست ها وارد آورد که آن را متلاشی ساخت و این شهر را به عنوان شهر هزار سنگر در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه ساخت .

Book Library, by OrdaSoft!