تقویم تاریخ دفاع مقدس 4

عنوان:      تقویم تاریخ دفاع مقدس 4
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      55
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      9840
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد چهارم، تثبیت متجاوز، ( حوادث آذر 1359 )

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25