ماهیت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت

عنوان:      ماهیت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      25
نویسنده:      علی فراستی
شابک:      897
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

پديده اي به نام مجاهدين خلق مدت 25 سال است كه بخشي از فضاي سياسي جامعه ايران را اشغال كرده است ، تا به حال صدها مقاله و دهها كتاب در مورد آن انتشار يافته ولي نويسندگان آنها به دو دليل موفق به تشريح دقيق ماهيت آن نشده اند :

الف: آنهايي كه از بيرون به آن نگريسته اند صرفاً به كتب ، مواضع چاپ شده و تحليل و برداشتهاي خود آنها بسنده كرده اند ، ولي اين جريان بسياري از مواضع خود را علني نمي كند تا بدين ترتيب دست رهبرانش را براي مانور و تغيير موضع باز گذارد .

ب: آنهايي كه از اين جريان جدا شده و با مقالات و كتب به وقايع و عملكرد دروني آن پرداخته اند ، اگر چه مشاهدات آنها همان گونه كه در كتاب لحظه تصميم روحيه انتقام گيري و پرخاشگري نگاشته شده اند ، حامل بار علمي و تحليلي نيستند .

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31