سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام (3 جلد)

عنوان:      سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام (3 جلد)
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      1988
نویسنده:      موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
شابک:      00000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.rar
توضیحات:     

تاریخ معاصر ایران ، در پهنه پژوهش با کاستی ها و موانع قابل توجهی روبروست که بسته به موضوع تحقیق ، متغیر و متفاوت اند . تنگناها زمانی بیشتر نمایان می شوند که موضوع پژوهش ، سازمان ها و گروه های سیاسی ، اعم از علنی و مخفی ، باشند .

گذشته از گره های کیفی و ماهوی ، که مرحله به مرحله در جریان تحقیق پیش می آیند و مطالبی که محل اختلاف واقع می شوند دو علت اصلی را می توان موجد موانع عمده در این میان دانست : نخست تاریخی نشدن موضوع و معاصر بودن پژوهشگر و دیگر عدم دسترسی به اسناد و مدارک کامل و دست اول .

پیش از تبیین جوانب گوناگون مربوط به پژوهش حاضر ، مروری مجمل و گذرا بر آثاری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه سازمان ها و گروه های سیاسی عرضه شده ، ضروری به نظر می رسد .

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25