ترور به سبک آمریکایی

عنوان:      ترور به سبک آمریکایی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      225
نویسنده:      مریم غلامعلی زاده
شابک:      6465
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

شناخت احزاب سياسي بدون آگاهي از ابزار هر حزب براي نيل به اهداف سياسي كاري عبث و ناپخته است ، زيرا ابزار هستند كه اهداف واقعي حزب را نشان مي دهند . هر حزب سياسي براي رسيدن به قدرت، معيارها و نقشه هايي دارد كه اين معيارها مي تواند جامعه را به سوي آرامش يا هرج و مرج هدايت كند .

مبارزه احزاب انقلابي براي رسيدن به اهداف ، از ديدگاه همه نيروهاي انقلابي امري تأييد شده است ، اما اگر اين مبارزه جنبه مسلحانه و آن هم كوركورانه به خود بگيرد و براي رسيدن به قدرت باشد ، از نظر جامعه منفور است .

بعضي از احراب و گروه هاي سياسي در ايران براي رسيدن به قدرت و نفوذ در توده مردم هر كاري انجام مي دادند . در اين ميان سازمان مجاهدين خلق به علت ناكامي در اهداف سياسي خويش ، راه مبارزه مسلحانه را برگزيد ، در ادامه چگونگي اين مبارزه بررسي شده است .

Book Library, by OrdaSoft!