یاران خر دجال) 1 )
عنوان:      یاران خر دجال) 1 )
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      82
نویسنده:      ناصر ابریشمی
شابک:      985
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

با توجه به جایگاه ویژه وجذابیتی که هنر در میان انسانها علی الخصوص نسل جوان جامعه دارد ، قدرتمندترین وبانفوذترین ابزار تروریست های غربی جهت اجرای طرح گسترده ترور نوع سوم علیه کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.که در این مقاله نویسنده سه نوع ترور که تهدیدامیزترین وخطرناکترین آن را ترور نوع سوم) ترور اعتقاد وتفکر (که جامعه هدف آن را نسل جوان که سربازان و معرفی و به تحلیل مسائل می پردازد. ˛ مدیران اینده کشور را تشکیل می دهند