حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد سازمان ملل متحد
عنوان:      حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد سازمان ملل متحد
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      217
نویسنده:      دكتر حيدر باقري اصل، قانع يعقوبي
شابک:      670
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تروریسم سایبری به یکی از چالش برانگیزترین جرایم حوزۀ فضای سایبر تبدیل شده است. فراملی بودن حوزۀ ارتکاب این بزه و متفاوت بودن بستر ارتکاب آن بحث حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری را در سطح بین‌الملل پیش کشیده است. در میان اکثر نظام‌های حقوقی جهان، به جرم‌انگاری تروریسم سایبری پرداخته نشده و مهم‌تر از آن بزه‌دیدگی سایبری و جبران خسارت از آنان هنوز یکی از موضوعات مبهم و نوین در میان قوانین موضوعه کشورها و حتی اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود. در این راستا این نوشتار سعی بر این دارد مواضع اسناد سازمان ملل متحد را در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری مورد بررسی قرار داده و خلأهاي موجود قانوني را تحصيل نموده و پيشنهادات لازم را جهت مرتفع شدن آن ارائه نمايد.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25