امنیت جهان اسلام؛ مبارزه نرم‌افزاری با تروریسم القاعده و وهابیت تکفیری
عنوان:      امنیت جهان اسلام؛ مبارزه نرم‌افزاری با تروریسم القاعده و وهابیت تکفیری
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      205
نویسنده:      محمد شم‌آبادی
شابک:      656
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

یکی از ضرورت‌های جدی در عرصه پژوهش در حوزه تروریسم برررسی مبانی و ماهیت نظری گروه‌های تروریستی است. در این مقاله یکی از مهم‌ترین گروه‌های تروریستی جهان، یعنی القاعده، و ارتباط آن با مبانی فکری وهابیت تکفیری بررسی خواهد شد. در قرن حاضر این گروه یکی از مهم‌ترین و سازمان یافته‌ترین گروه‌های تروریستی بوده است که، در سطح جهانی در پنج قاره جهان در کشورهای مختلف جهان دست به عملیات‌های تروریستی و کشتار انسان‌ها زده است. این تحقیق درصدد بررسی ریشه‌های فکری القاعده و ارتباط آن با وهابیت تکفیری است. در حقیقت باید گفت القاعده فرزند وهابیت تکفیری است و هر اقدام در مبارزه با القاعده بدون مبارزه با مبانی فکری وهابیت و سلفی‌گرایی تکفیری کامل نخواهد بود، زیرا با فرض از بین رفتن کلیه گروه‌های وابسته به القاعده در جهان، گروه‌های تروریستی دیگری نظیر القاعده از دل تفکرات وهابیت تکفیری متولد خواهند شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اساسی‌ترین راه مبارزه با تروریسم، شیوه نرم‌افزاری و راهکارهای فرهنگی است و ضروری است علما، اندیشمندان و نخبگان جمهوری اسلامی ایران با شناساندن و ارائه تفکرصحیح اسلامی، زوایای تفکرات انحرافی سلفیت افراطی و وهابیت تکفیری را آشکار کرده و از اسلام‌هراسی رسانه‌های غربی جلوگیری کنند. ضمن آنکه جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در جهان بوده، می‌تواند اجماعی جهانی جهت مبارزه با تروریسم بوجود آورد.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25