ماهيت و روش‌شناسی گروه‌های تروریستی
عنوان:     ماهيت و روش‌شناسی گروه‌های تروریستی
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      200
نویسنده:      عادل سلمان الجبوری
شابک:      649
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

بدون شک تروریسم و گروه‌های تروریستی گستره بزرگی از عناوین عریض و طویل است که بسیاری از عناوین دیگری که در مفهوم و محتوا با یکدیگر تداخل دارند تحت این دو مفهوم قرار می‌گیرند. تردیدی نیست که شناخت و تشخیص ماهیت تروریسم و گروه‌های تروریستی، جز با تعریف مفهوم و احاطه بر ویژگی‌ها و خصیصه‌های گروه‌های تروریستی و نقاط اشتراک و همگرایی میان آن‌ها محقق نخواهد شد.

در ارتباط با مفهوم تروریسم تلاش کردیم تعریفی جامع که اجمالاً همه تعاریف پیشین را دربربگیرد ارائه دهیم. در موضوع ویژگی‌های گروه‌های تروریستی مؤلفه‌های افراط‌گرایی و بسته‌بودن، تکفیر طرف مقابل و در نهایت توهین به مقدسات و نابودی انسان‌ها را مدنظر قرار دادیم.