نقش انحراف فکری در شکل گیری گروهک های تروریستی در بستر اسلام
عنوان:      نقش انحراف فکری در شکل گیری گروهک های تروریستی در بستر اسلام
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      194
نویسنده:      محمدعلی سافلی
شابک:      643
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

التقاط و انحراف فکری مقوله ایست که بارها در طول تاریخ جامعه اسلامی منجر به شکل گیری تروریسم و خشونت شده است. افرادی فرصت طلب با استفاده از شرایط سیاسی و اجتماعی بوجود آمده در بین مردم بستری را فراهم می کنند تا بر گرده انسان های بی بصیرت و خالی الذهن سوار شده و از آن ها در راه رسیدن به آمال و مقاصد خود استفاده کنند. بررسی تاریخچه گروهک های آدمکش مانند خوارج، فرقان، مجاهدین خلق و طالبان و القاعده نشان می دهد که چگونه در یک فرایند سه مرحله ای انسان های منحرف و ساده اندیش در برخورد با یک واقعه سیاسی و اجتماعی دست به سلاح برده و به کشتار انسان های مظلوم می پردازند.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25