سایبر تروریسم؛ تروریسم نوین علیه عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران
عنوان:      سایبر تروریسم؛ تروریسم نوین علیه عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      189
نویسنده:      معصومه رمضانی
شابک:      638
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

کشورهای غربی درصددند با استفاده از شرایط پیش‌آمده، در فضای جهانی‌شدن، که زمینه‌ساز بازتعریف مفاهیمی، از جمله ترور و تروریسم، از سخت‌افزاری به نرم‌افزاری شده است، تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی نوین، را به مثابه ابزار تروریسم نوین، و نیز فضای مجازی چنین تکنولوژی‌هایی، را به مثابه میدان نبرد تروریستی، تعریف کنند. در چنین فضایی و با استفاده از چنین ابزاری، سیاست‌ها و اهداف خود را در قالب سایبرتروریسم پیگیری می‌کنند. براین اساس ترور در فضای مجازی و غیرملموس، موسوم به تروریسم سایبری، که از زیرمجموعه‌های جنگ نرم و خشونت نرم به شمار می‌رود، معمول شد. مقاله حاضر تحت عنوان «سایبرتروریسم؛ تروریسم نوین علیه عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران»، در پی بررسی عملکرد غرب برای سست‌کردن حلقه‌های فکری و فرهنگی و ایجاد تزلزل و بی‌ثباتی در نظام فرهنگی و اجتماعی در ایران، از طریق فضای سایبری و به شیوه سایبرتروریسم، است.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25