تروریسم از نگاهی دیگر
عنوان:      تروریسم از نگاهی دیگر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      167
نویسنده:      رضا نجفی شاد
شابک:      616
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

سپاس خدای عزوجل که در این ماه پربرکت توفیق بسیار به بنده حقیر نموده تا بتوانم درک بیشتر و بیشتری نسبت به رخدادهای اطراف خود داشته باشم ؛که با برگزاری این مراسم قدمی هر چند کوچک در راه شناخت 17هزار شهید ترور که مسلماً قطره قطره خون این والا مقامان نوعی بیداری در جهان اسلام ، در جهان مادی غرب و شرق عالم ،در ملت ها ، طبقات فرودست ، پا برهنگان عالم و حتی در دولت ها که در خواب غفلت فرو رفته بودند ایجاد نمود که رفته رفته نظام کفر در هم تنیدگی و اضمحلال خود را رو به پایان میبیند دست به اقدامات عصر جاهلیت زده و هر کسی که مخالف آنها قلمی ، صحبتی و اقدامی صورت دهد میگوید ببینید این افراد تروریسم هستند که با رسانه های جمعی انحصار طلب خود کشور و ملتی را تروریسم و کشور و دولتی دیگر که همراه و هم مسیرآنان باشد صلح طلب مینامند .این است نظمی که میخواستند ایجاد کنند.

این به اصظلاح نظم بود که حقیر توجه خود را به نگارش این مطلب که از دیده میگذرد نمودم تا نگاهی به مساله ترور و ابعاد آن در نظام سازی و مفهوم متقابل آن یعنی جهاد بپردازم که امید دارم خوانندگان این مفاله مرا به ظرف کوچک اندیشه این حقیر زاده ببخشند

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25