ریشه‌یابی نهضت ترور در پاکستان با تکیه بر بررسی خاستگاه فکری-سیاسی جنبش‌ها در این کشور
عنوان:      ریشه‌یابی نهضت ترور در پاکستان با تکیه بر بررسی خاستگاه فکری-سیاسی جنبش‌ها در این کشور
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      164
نویسنده:      مصطفی انتظاری هروی
شابک:      914
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

طی‌ سال‌های اخیر، پاکستان به کانونی برای فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده است. 66 سال پس از آنکه این کشور از شبه‌قاره هند اعلام استقلال کرده است، چنان فعالیت‌های تروریستی در این کشور شدت گرفته که بیم صدور تروریسم از آن به دیگر کشورهای منطقه، بسیاری از همسایگان را نیز نگران ساخته و همین امر این سئوال را پیش‌روی پژوهشگران گشوده است که ریشه تروریسم در کشور پاکستان چیست و چگونه می‌توان بیش از 10سال پس از آغاز جنگ نافرجام آمریکا برعلیه گروهک‌های تروریستی در این منطقه، تروریسم و رادیکالیسم را در این کشور بی‌ثبات مهار کرد؟

در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تحلیل و بررسی وضعیت کلی کشور پاکستان و تحلیل بسترهای شکل‌گیری گروه‌های فعال در آن، خاستگاه ترور در این کشور بررسی شده و نقش عوامل خارجی در گسترش و صادر شدن آن به خارج از مرزهای این کشور نیز بررسی شود. تحلیل و ارزیابی چالش‌های ساختاری در نظام سیاسی حاکم بر پاکستان و مناسبات قومیتی در این کشور که نقشی مهم در گسترش دامنه تروریسم در پاکستان دارد نیز بخش‌هایی دیگر از این مقاله را شامل می‌شود.

همچنین در بخش‌ پایانی این مقاله، پس از اثبات این نکته که دخالت‌های خارجی بیشتری تأثیر را بر توسعه تروریسم در پاکستان داشته است، با نگاهی به اثرپذیری جنبش‌های اسلامی این کشور از انقلاب اسلامی ایران، تلاش شده است تا پشنهاداتی برای مهار ترور در این کشور و کنترل گروه‌های افراطی ارائه شود.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25