ایران قربانی تروریسم
عنوان:      ایران قربانی تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      160
نویسنده:      نسرین محمدیاری
شابک:      610
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

این مقاله با هدف نشان دادن جنایاتی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب انجام یافته است, در سی سال اخیرمر دم ایران قربانی صورت های مختلف ترور با بی عدالتی فراوان قرار گرفتند, و این ترور ها با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم ایران و برای براندازی نظام جمهوری اسلامی انجام یافته است