سیاست خارجی آمریکا در قبال تروریسم و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس
عنوان:      سیاست خارجی آمریکا در قبال تروریسم و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      113
نویسنده:      احسان حمایتیان
شابک:      6214
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

حادثه 11 سپتامبر به عنوان یکی از نقاط عطف سیاست بین­الملل منجر شد موضوع مبارزه با تروریسم به یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در قبال منطقه خلیج فارس تبدیل شود. در حالی که تا پیش از این تحولات آمریکا به کشورهای عربی خلیج فارس به عنوان متحدان استراتژیک می­نگریست، پس از این تحولات یک بازنگری اساسی در این رویکرد احساس می­شد. دلیل اساسی لزوم این تغییر، در معرض تهدید قرار گرفتن منافع ایالات متحده بود. مقاله حاضر به بررسی رویکرد سیاست خارجی آمریکا در مبارزه با تروریسم و تاثیر آن بر ترتیبات امنیتی خلیج فارس می­پردازد. در واقع سوال اصلی مقاله این است که چرا پس از گذشت بیش از یک دهه از حضور نیروهای آمریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم، این پدیده همچنان از مهمترین چالش­های امنیتی خلیج فارس به حساب می­آید. نویسندگان معتقدند علت اصلی این موضوع آن است که در موضوع مبارزه با تروریسم در خلیج فارس، منافع ملی آمریکا در اولویت سیاستمداران این کشور قرار داشته است. به همین دلیل ایالات متحده در راهبرد مبارزه با تروریسم به گونه­ای متناقض و مبهم رفتار کرده است.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25