تروريسم دولتي آمريكا پس از11سپتامبر
عنوان:      تروريسم دولتي آمريكا پس از11سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      107
نویسنده:      داور بهزاد
شابک:      658
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تروريسم واقعه يازده سبتامبر 2001ميلادي مصادف با (20شهريور1380هجري شمسي) , رخ داد كه جهان شاهد آن ماجرا بود .

دو هواپيماي مسافربري بويينگ767خطوط هواپيمايي آمريكا, به برجهاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك برخورد نموده ودر مقابل چشم جهانيان كه بطور زنده از گيرنده هاي تلويزيوني خود شاهد ماجرا بودند, برروي هزاران انسان فرو ريخت‌‌‌.

درنتيجه اين برخورد همه ي مسافران به همراه عده بسياري كه در ساختمان حضور داشتند كشته شدند .هر دوساختمان پس از دوساعت به طور كامل فرو ريخت.در اين روز سه حادثه تروريستي ديگر رخ داد ك در هر سه ربودن هواپيماهاي آمريكا وانجام عمليات تروريستي بوده كه در اين مقاله به آن اشاره خواهم كرد .

در اين عمليات تروريستي اگر چه از همان لحظات اول كمتر كسي فكر مي كرد كه اين عمليات بدون پشتوانه اطلاعاتي وعملي منابع خبري داخلي صورت گرفته باشد اما اين حادثه در حقيقت ،فرصت مناسبي را براي دولت آمريكا فراهم ساخت تا سياست هاي سلطه طلبانه ي خود را در مناطق مختلف وحساس جهان به بهانه ي مبارزه با تروريسم به اجرا درآورد.‌

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25