ویژه‌نامه شهید آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی
عنوان:      ویژه‌نامه شهید آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی
مجموعه ها:      victims
شناسه کتاب:      2009
نویسنده:      شاهد یاران
شابک:      10-1001
تعداد صفحات:      162
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

امام خمینی(ره): «آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی در جبهه دفاع از حق ازجمله اشخاصی بود که مایه دلگرمی جوانان مجاهد بود و از مصادیق بارز رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه بود و رفتن او ثلمه بر اسلام وارد کرد و جامعه روحانیت را سوگوار نمود.»

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25