در آستان شهادت - وِیژه شهید حسین آستانه پرست
عنوان:      در آستان شهادت - وِیژه شهید حسین آستانه پرست
مجموعه ها:      victims
شناسه کتاب:      261
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      000000
تعداد صفحات:      15
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

شهید آستانه پرست از شهدای گرانقدر شهر مشهد می باشد که در 31مرداد ماه سال 1360 به دست منافقین به شهادت رسیدند

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25