سربازان تاریکی
عنوان:      سربازان تاریکی
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      76
نویسنده:      روزنامه جام جم
شابک:      275
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

سربازان تاریکی، ویژه نامه ایام، ضمیمه روزنامه جام جم پنجشنبه 1 تیر 1391

این ویژه نامه که توسط بنیاد هابیلیان تهیه شده است به بررسی گروهک های تروریستی فعال در کشور پرداخته است.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25