ضربه بزرگ
عنوان:     ضربه بزرگ
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      16
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      1465
تعداد صفحات:      8
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

ویژه نامه فروپاشی تشکیلات تروریستی منافقین در داخل ایران در 19 بهمن 1360