گفتارمتن مستند گرگ‌ها، قسمت هفتم (انقلاب ایدئولوژیک)

 
عنوان:      گفتارمتن مستند گرگ‌ها، قسمت هفتم (انقلاب ایدئولوژیک)
مجموعه ها:      speech
شناسه کتاب:      2049
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      139703292
تعداد صفحات:      17
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در سال 1360 مسعود رجوی به پاریس گریخت. با تجمع دیگر اعضای رهبری مجاهدین خلق در فرانسه علاوه بر هدایت تیم‌های ترور، فعالیت سیاسی و تبلیغاتی این سازمان در اروپا گسترش یافت. اسناد و فیلم‌های به دست آمده مسائل بسیار جالبی از آن سال‌ها را ثبت نموده است. عباس داوری گزارش فعالیت‌های سیاسی مجاهدین خلق را در فرانسه چنین به سازمان اطلاعات و امنیت عراق منتقل می‌کند.
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31