اسناد اتحادیه کمونیست های ایران در واقعه آمل

 
عنوان:      اسناد اتحادیه کمونیست های ایران در واقعه آمل
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      72
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      21215
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      پس از شهریور 1320 سه گرایش عمده در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران متجلّی گردید : نخست گرایش ملی ، سپس گرایش چپ و مارکسیستی و سرانجام گرایش اسلامی . سابقه گرایش چپ و سوسیالیستی در ایران به روزگار مشروطه باز می گردد که توأم با تندروی و افراط بود . تشکیل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به عنوان حزب مادر احزاب چپ سراسر دنیا ، به ویژه در دوران جنگ سرد ، بر اهمیت و حساسیت موضوع افزود . حزب توده ایران قدیمی ترین تشکل وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود که همواره نقش
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30