خاطرات مرحوم حجة الاسلام موحدی ساوجی

 
عنوان:      خاطرات مرحوم حجة الاسلام موحدی ساوجی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      38
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      12545
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      خلاصه ای از کتاب خاطرات حجة الاسلام موحدی ساوجی در سال 1351 بود كه گروه مسلحانه ای موسوم به مجاهدین خلق ظاهر شده بودند ، گرچه هسته های ایشان ممكن است از سال های 43 و 44 و به بعد تشكیل شده باشد ، اما آنها تنها هسته های مخفی ای بودند كه كار عملیاتی و مسلحانه داشتند . آنها در سال های 50 و 51 چند عملیات داشتند و سپس اعضای این گروه شناسایی و دستگیر شدند ، گروهی حدود چهار نفر اعدام شده و گروهی دیگر در معرض اعدام بودند . خانواده های آنها به بیت مرحوم آیت الله
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31