خاطرات مرحوم حجة الاسلام موحدی ساوجی

 
عنوان:      خاطرات مرحوم حجة الاسلام موحدی ساوجی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      38
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      12545
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      خلاصه ای از کتاب خاطرات حجة الاسلام موحدی ساوجی در سال 1351 بود كه گروه مسلحانه ای موسوم به مجاهدین خلق ظاهر شده بودند ، گرچه هسته های ایشان ممكن است از سال های 43 و 44 و به بعد تشكیل شده باشد ، اما آنها تنها هسته های مخفی ای بودند كه كار عملیاتی و مسلحانه داشتند . آنها در سال های 50 و 51 چند عملیات داشتند و سپس اعضای این گروه شناسایی و دستگیر شدند ، گروهی حدود چهار نفر اعدام شده و گروهی دیگر در معرض اعدام بودند . خانواده های آنها به بیت مرحوم آیت الله
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31