مفهوم تروریسم در کلام رسای رهبری

 
عنوان:      مفهوم تروریسم در کلام رسای رهبری
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      228
نویسنده:      علی شیرازی
شابک:      654654
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در اين كتاب چهره واقعي تروريسم بر ملا مي شود و هدف مستكبران و زورگويان جهان از بهره برداري تبليغاتي از اين واژه روشن تر مي گردد . زماني اين واقعيت آشكار مي شود كه شما خواننده عزيز ، نگارنده را تا پايان كتاب همراهي كنيد . يقيناً كتاب مفهوم تروريسم در كلام رساي رهبري ، نه تفسيري كامل بر تمام سخنراني معظم له است و نه تمامي مطالب در اين پهنه را در بر مي گيرد . نگارنده در حد حوصله يك جوان ، قلم را به چرخش در آورده تا در زماني كوتاه ، پرده اي از اعمال تروريستي در
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31