تروریسم، یازده سپتامبر، شورای امنیت
عنوان:      تروریسم، یازده سپتامبر، شورای امنیت
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      90
نویسنده:      عاطفه امینی نیا
شابک:      369
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تروریسم پدیده‌ای مذموم بوده است و همواره دولتمردان و سازمان‌های بین‌المللی به روش‌‌های گوناگون در پی مبارزه با آن بوده‌اند اما آن‌چه تروریسم را از مقطع یازده سپتامبر با پیش از آن متفاوت می‌سازد این است که عملیات قلب یکی از اعضای دائم شورای امنیت را نشانه گرفته بود و باعث تحولی در حوزه اقدامات شورا شد؛ بدین معنا که این‌بار دیگر مخاطب قطعنامه‌ها نه فقط طرف‌های درگیر، که کل جامعه بین‌المللی بوده و الزامات و تکالیفی را برای آن‌ها برقرار می‌ساخت. بدین ترتیب شورا در هیأت قانونگذاری بین‌المللی درمی‌آید. این مقاله قصد واکاوی این امر رادارد