بررسی نحوه برخورد اعتقادی، فرهنگی و علمی با پدیده شوم تروریسم به کمک آنالیز یک الگوی ریاضی

 
عنوان:      بررسی نحوه برخورد اعتقادی، فرهنگی و علمی با پدیده شوم تروریسم به کمک آنالیز یک الگوی ریاضی
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      215
نویسنده:      مهدی قدس وزنده
شابک:      668
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      کشور عزیزمان ایران قریب سه دهه و نیم سال دفاعیات حق طلبانه خود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در مواجهه و برخورد با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری، شهدای گرانقدری تقدیم مکتب اسلامی معتقد به جهان بینی توحیدی خود نموده است. بررسی 17000 شهید ترور، با نگرشی مبتنی بر آیات قرآنی و با بهره گیری از تکنیک های ریاضی شاید بهعنوان یک الگوی جدید بتوان ضمن اشاره به گوشه هایی از این مظلومیت در مقابل افکار عمومی به ویژه
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30