تروریسم و جندالله در سیستان و بلوچستان

 
عنوان:      تروریسم و جندالله در سیستان و بلوچستان
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      207
نویسنده:      زهرا سیاه سر
شابک:      659
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم در ابتدا مربوط به تهدید علیه انسانها و جان آنها می شود.بسیاری از شواهد حاکی از آن است که تهاجمات تروریستی امروزه از ویژگی های مرگ آفرینی نسبت به قبل برخوردار ند ،علی رغم اینکه تعداد این نوع عملیاتها کمتر از گذشته است.تصاویر تهدید آمیز امروز در حال تغییرات سریعی است و همین زمینه موجب می گردد که پیش بینی تروریسم در آینده از ابهام برخوردار باشد.یکی از جلوه های شوم تئوری های دشمن ،تقویت و هدایت گروهک تروریستی عبدالمالک موسوم به جندالله در استان سیستان و بلوچستان بود.گرد آوری عده ای از اشرار
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31