تحریم مصداق تروریسم اقتصادی و فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف راهی برای مقابله با آن

 
عنوان:      تحریم مصداق تروریسم اقتصادی و فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف راهی برای مقابله با آن
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      198
نویسنده:      وجیهه صالحی
شابک:      647
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      این تحقیق با هدف بررسی تحریم اقتصادی به مثابه ی تروریسم اقتصادی و نقش فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف در مقابله با آن، به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته ، انجام شده است. برخی نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که غنی سازی مطالب کتب درسی دوره های مختلف تحصیلی درباره اصلاح الگوی مصرف از طریق تحلیل محتوای این کتب توسط متخصصان برنامه ریزی درسی و آموزشی مهم ترین نقش آموزش وپرورش ، انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون فرهنگ عمومی در زمینه الگوی صحیح مصرف و استفاده از نتایج حاصل در
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27