تروریسم نوین علیه ایران

 
عنوان:      تروریسم نوین علیه ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      197
نویسنده:      مرتضی سخایی
شابک:      646
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      کشور ایران خاصه بعد از انقلاب شکوهمند خود همواره قربانی پدیده ننگین ترور بوده است . بررسی و واکاوی این پدیده شوم از حیث محتوایی کاری است که طی چندین سال اخیر توجه ویژه ای بدان شده است . کنگره ملی شهدای ترور ، بنیاد هابیلیان و... اقدامات ویژه ای تاکنون در راستای شناسایی چهره واقعی ترور و تروریسم ارائه نموده اند . در این مقاله کوشش شده تا با استفاده حد اکثری از منابع دست اول و داشته های ذهنی نگارنده "تروریسم نوین علیه ایران" واکاوی و به نقد و بررسی گذاشته شود .
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31