نقش ابزاري فضاي سايبري عليه جمهوري اسلامي ايران
عنوان:     نقش ابزاري فضاي سايبري عليه جمهوري اسلامي ايران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      192
نویسنده:      سيدكرامت اله روحاني
شابک:      641
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

شناسایی و تبیین پارامترهاي مثبت و منفي عليه جمهوري اسلامي ايران همواره يكي از دغدغه های مسئولین نظام در سطوح مختلف مديريتي بوده است. در سالهای اخیر شاهد بودیم که استفاده ی ابزاری از فضای مجازی و پخش شایعات و غیر واقع ها ، چگونه در رویدادهای مهم سیاسی ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعی در دنیا تاثیر داشته است.

از آنجائيكه جمهوري اسلامي ايران به لحاظ داشتن آرمان هاي ديني و انقلابي خود همواره مورد تهاجم دشمنان بوده و دشمنان پس از ناكامي در جنگ هشت ساله ، يكي از راههايي كه در سالهاي اخير بسيار مورد توجه آنان بوده است ، جنگ نرم يا جنگ سايبري مي باشد.

هدف از اين تحقيق معرفي فضاي سايبري به عنوان ابزاري مجازي براي حمله به منافع كشورهاي مختلف بطور عام و جمهوري اسلامي ايران بطور خاص مي باشد.

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه مزايا و معايب فضاي سايبري متوجه كشور خاصي نيست و جمهوري اسلامي ايران ، در جنبه هاي مختلف فيزيكي و مجازي همواره در معرض انواع مخاطرات ، تهديد ها و تحريم ها از سوي دشمنان مي باشد. و با توجه به اينكه آثار و عواقب ناشي از حملات سايبري متوجه منافع ملي كشورمان مي باشد ، كليه سازمان هاي دولتي و خصوصي براي مقابله با اينگونه حملات مسئول هستند و يك وظيفه ملي محسوب مي شود. از آنجائيكه دامنه حملات سايبري در دنياي مجازي محدوديت مكاني و زماني ندارد و متوجه كليه كشورهاي اسلامي و حتي كليه كشورهاي دنيا مي باشد ، تشكيل شوراي مجازي كشورهاي اسلامي و تشكيل سازمان بين المللي مجازي همانند ساير سازمان هاي بين المللي پيشنهاد شده است.