پدیدار شناسی و سبب شناسی حملات تروریستی در رویدادهای عظیم ورزشی

 
عنوان:      پدیدار شناسی و سبب شناسی حملات تروریستی در رویدادهای عظیم ورزشی
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      131
نویسنده:      اکبر حیدری ، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، سید نصرالله سجادی، افشار هنرور
شابک:      339
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      ورزش، افراد و جوامع و کشورها را به خاطر علاقه ی مشترک اشان در کنار یکدیگر گرد می آورد، به ندرت تبعیض قائل می شود و هیچ مرز شناخته شده ای ندارد، دیپلماسی را آموزش می دهد، و توانایی وادار کردن افراد و کشورها به کنار گذاشتن در گیری ها، رفتار مساوی با دیگران و تحمل تفاوت ها را دارد.از این رو، امروزه سبب شناسی و پدیدار شناسی تروریسم در میادین ورزشی مورد چالش فراوانی قرار گرفته است البته بسیاری معتقدند که عوامل انگیزشی تروریسم می تواند نوعی توجیه برای ایجاد خشونت باشد. به هر حال تروریسم پدیده ای است
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30