جستاری در معنا و مفهوم تروریسم و سنخ شناسی آن

 
عنوان:      جستاری در معنا و مفهوم تروریسم و سنخ شناسی آن
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      100
نویسنده:      بهاره عزیزی نژاد، فریده جوانی، ثریا حسن پور
شابک:      9875
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      مقاله حاضر با هدف کلی بررسی مقوله تروریسم و انواع آن به انجام رسیده است. در این راستا معنای ترور و محور آن، مبانی و رویکردهای تروریسم از منظرهای مختلف بیان شده است. سنخ شناسی تروریسم و بیان میانی نظری آن بحث دیگری است که در بخشی از مقاله به آن پرداخته شده است تا چرایی بروز تروریسم روشن شود و در انتها تروریسم از منظر اسلام بررسی و نهایتا رویکرد کنونی نسبت به این موضوع بیان شده است. در خاتمه به جمع بندی ابعاد تروریسم مطرح در جامعه پرداخته شده است تا زمینه افزایش آگاهی های لازم در تمام اقشار جامعه
Please past text to modal
بهمن 1357
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21