بررسی مواضع حقوق کیفری ایران در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری

 
عنوان:      بررسی مواضع حقوق کیفری ایران در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      97
نویسنده:      دكتر حيدر باقري اصل، قانع يعقوبي
شابک:      333
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      افزایش حمله‌های سایبری علیه کشورها و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی موجب طرح مسئلة تروريسم سايبري و حمايت قانوني از بزه‌ديدگان آن شده است، به ويژه كه نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌ها تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملی یا ایمنی همگانی گذاشته است. در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و این‌گونة تروریسمي مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. اين واقعيت، حمايت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری را براي تمامي
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30