بررسی مواضع حقوق کیفری ایران در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری

 
عنوان:      بررسی مواضع حقوق کیفری ایران در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      97
نویسنده:      دكتر حيدر باقري اصل، قانع يعقوبي
شابک:      333
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      افزایش حمله‌های سایبری علیه کشورها و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی موجب طرح مسئلة تروريسم سايبري و حمايت قانوني از بزه‌ديدگان آن شده است، به ويژه كه نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌ها تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملی یا ایمنی همگانی گذاشته است. در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و این‌گونة تروریسمي مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. اين واقعيت، حمايت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری را براي تمامي
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31