تابستان خدعه و خون

 
عنوان:      تابستان خدعه و خون
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      149
نویسنده:      فرهنگ پویا
شابک:      876876
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.zip
توضیحات:      ویژه نامه مجله فرهنگ پویا درباره حوادث تابستان 60 ،شامل : - انقلابي كه خدا را داشت - به نام كسي كه خود هدف بودم - تابستان خدعه و خون - تب 60 درجه - تراژدي يك جريان - تنفس آزاد - جنگ احزاب و انقلابي كه خدا مي‌خواست زنده بماند - راست قامت هميشه تاريخ - ركورد برگزاري انتخابات رياست جمهوري در نُه ماه - سالي براي غربال مرد از نامرد - شاه مهره‌هايي كه هميشه هستند - شعله هاي زير خاکستر و باران بصيرت - عراق غرق در محبت شرق و غرب - فرهنگ و هنر انقلاب؛
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31