تابستان خدعه و خون
عنوان:     تابستان خدعه و خون
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      149
نویسنده:      فرهنگ پویا
شابک:      876876
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.zip
توضیحات:     

ویژه نامه مجله فرهنگ پویا درباره حوادث تابستان 60 ،شامل :

- انقلابي كه خدا را داشت

- به نام كسي كه خود هدف بودم

- تابستان خدعه و خون

- تب 60 درجه

- تراژدي يك جريان

- تنفس آزاد

- جنگ احزاب و انقلابي كه خدا مي‌خواست زنده بماند

- راست قامت هميشه تاريخ

- ركورد برگزاري انتخابات رياست جمهوري در نُه ماه

- سالي براي غربال مرد از نامرد

- شاه مهره‌هايي كه هميشه هستند

- شعله هاي زير خاکستر و باران بصيرت

- عراق غرق در محبت شرق و غرب

- فرهنگ و هنر انقلاب؛ تركيب شيميايي معنويت با عدالت

- منافق، ليبرال، پيوندتان مبارك

- مي‌خواستند كمر ولايت رابشكنند

- نماد بي‌هوّيتي، مغضوب ملّت

- ويروس‌هايي كه زنده‌اند