منع تروریسم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین الملل

 
عنوان:      منع تروریسم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین الملل
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      175
نویسنده:      شهین نوری فرد و مرتضی اکبری
شابک:      623
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      هدف این مقاله بررسی مصادیق تروریسم اقتصادی در جهان به خصوص ایران و قوانین وضع شده در حقوق بین الملل برای منع و مبارزه با آن می باشد. در این مقاله تروریسم اقتصادی و همچنین مصادیق آن را که از اشکال نوین تروریسم بین الملل است مورد بررسی قرار گرفته است، تا با شناسایی آن اقدامات حقوقی دقیقی جهت مقابله با این پدیده را اتخاذ نمود. در این نوشتار ابتدا به طور مختصر تروریسم اقتصادی را توضیح داده سپس مصادیق آن را در دو بعد که عبارت از تحریم اقتصادی و دامپینگ است، مورد بررسی قرار داده و در بحث بعدی اقدامات
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31