سربازان تاریکی
عنوان:     سربازان تاریکی
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      76
نویسنده:      روزنامه جام جم
شابک:      275
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

سربازان تاریکی، ویژه نامه ایام، ضمیمه روزنامه جام جم پنجشنبه 1 تیر 1391

این ویژه نامه که توسط بنیاد هابیلیان تهیه شده است به بررسی گروهک های تروریستی فعال در کشور پرداخته است.