کدام پناهندگی، کدام کشک؟!

Germany Flagدرحالی که سه روز از اعلام دولت آلمان برای پذیرش 100 تن از اعضای گروهک  منافقین می گذرد، شاهد هستیم که نه تنها سرکرده ی این گروهک هیچ موضعی در این خصوص اتخاذ نمی کند بلکه هیچ یک از رسانه های وابسته به این گروهک نیز حتی گذرا به این موضوع نمی پردازند . فارغ از اینکه اعطای پناهندگی برای گروهکی که بسیاری از اعضای آن می بایست پای میز محاکمه بنشینند، درست است یا خیر به این نقطه برمی گردیم که سکوت در قبال این گونه خبرها چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

به نظر می رسد آنچه به واقع به عنوان یک اصل برای سرکرده این گروهک دارای اهمیت است نه تنها حل مناقشات بر سر اعطای پناهندگی به این گروه، بلکه حفظ ساختار به ظاهر منسجم و یکپارچه این گروهک در عراق است . با این پیش زمینه ملاحظات ذیل را از نظر می گذرانیم :

1-پناهندگی اعضای منافقین در کشورهای مختلف و در دسته بندی های متعدد و یا به قول سرکرده ی این گروهک «اسکان قطره ای»، به مرور شاکله ی فرقه گونه ی این گروهک را مضمحل کرده و این جریان، علی رغم نبود انسجام در شرایط کنونی شرایط وخیم تر از قبل را تجربه خواهد کرد .
2-سرکرده ی این گروهک اشراف دارد که در واقع اعضای به ظاهر وفادارش به دنبال فرصتی برای گریختن از زندان لیبرتی و در حقیقت زندانی که او درست کرده است هستند . آمار تکان دهنده ی فراریان از اشرف و لیبرتی و سخنان افراد جداشده ی این گروهک گواهی بر این مدعاست . بدیهی است که سران این گروه نمی خواهند گروگان های خود را گروه گروه و به دست خود آزاد نمایند .
3-تلاش برای ادامه ی حیات در کشور عراق که از نگاه دشمنان نظام به عنوان یک نقطه ی استراتژیک برای تقابل با ایران نگریسته می شود در واقع یک امتیاز برای این گروهک محسوب می شود و بدیهی است که سرکرده ی این جریان تمام تلاش خود را برای برگشتن به اشرف و بهانه تراشی برای ترک نکردن عراق خواهد نمود .

با این شرایط، سکوت و یا اخذ مواضع منفعل سرکرده ی گروهک منافقین در قبال اعطای پناهندگی کشورهایی نظیر آلمان و آلبانی نمی تواند چندان هم عجیب به نظر برسد . کارشکنی های متعدد سرکرده این گروه چه در مقطع انتقال از اشرف به لیبرتی و چه در شرایط حال و از طرفی نپذیرفتن هر نوع پیشنهاد برای حل این مناقشه از سوی این گروهک خود گواهی بر ماهیت نفاق گونه ی این جریان است .

این گروه مرده تمام تلاش خود را دارد تا حاکمیت نامشروع خود بر گروگان هایش در لیبرتی را تداوم بخشد و زندگی خود را هر چند با نفس های به شماره افتاده ادامه دهد .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9593473&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25