پیشمرگان مسلمان کرد در مسیر دیواندره_سنندج در برابر مهاجمان ضدانقلاب مقابله کردند

مهر 1359
21mehr59_3
تاریخ: 1359/07/21 00:00

در بین راه دیواندره به سنندج، پیشمرگان مسلمان کرد که مشغول تعمیر جاده بودند، با گروهی از مهاجمان مسلح برخورد کردند و به مقابله با آن‌ها برخاستند. در این درگیری، ۲ نفر از مهاجمان کشته و ۱ نفر دستگیر شدند.

 

شهر
ایران، کردستان، دیواندره
تاریخ واقعه
1359/07/21
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Region
Iran
فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31