پاسداران جاده سنندج را از حیث عناصر ضدانقلاب مسلح پاکسازی کردند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/09 00:00

ضدانقلاب جادۀ سنندج به کامیاران را برای چندمین مرتبه از ابتدای درگیری‌ها در این منطقه تصرف کردند. نیروهای سپاه در پاسخ به این اقدام ضدانقلاب، با انجام عملیاتی، این محور را از عناصر ضدانقلاب مسلح پاک‌سازی کردند. در این عملیات، از نیروهای سپاه چند نفر شهید و زخمی شدند. یکی از شهدا محمدصالح جعفری رمشتی اهل سنندج است.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1359/07/09
نوع عملیات تروریستی
پاکسازی
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
نامشخص
تعداد مجروحین
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25