سرقت مسلحانه چندین گوسفند از یک چوپان به‌وسیله عناصر ضدانقلاب

فروردین 1359
303030
تاریخ: 1359/01/13

شهر: Harsin, Iran

عناصر ضدانقلاب به ۱ چوپان در منطقۀ هرسین حمله کردند و گوسفندان وی را به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، هرسین
تاریخ واقعه
1359-01-13
نوع عملیات تروریستی
حمله و سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
سرقت چندین گوسفند توسط عناصر ضدانقلاب
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص22
آدرس
Harsin
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25