مقر ستاد گروهک وابسته به شیخ عزالدین حسینی به دست پاسدارانان افتاد

شهریور 1359
7shahrivar59_2
تاریخ: 1359/06/07 00:00

شهر: Tehran, Iran

با کشف ۱ خانۀ تیمی در خیابان دریان نو تهران، مقر ستاد گروهک وابسته به شیخ عزالدین حسینی به دست پاسداران انقلاب اسلامی افتاد. در جریان کشف این خانۀ تیمی، ۲ نفر از اعضای کادر مرکزی این شبکه نیز دستگیر شدند. از زیرزمین این خانه علاوه بر کشف دستگاه‌های جاسوسی و دستگاه‌های متعدد چاپ اعلامیه، اسناد و مدارک مهمی دربارۀ توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران از جمله دربارۀ شرکت نفت، تظاهرات، اعتصابات، به تعطیلی کشاندن کارخانه‌ها، حادثۀ دانشگاه تهران و وقایع کردستان به دست آمد. همچنین نقشه‌هایی متعلق به نقاط حساس کشور کشف شد که این حزب آن‌ها را برای عملیات نظامی و تخریبی در نظر گرفته بود.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/06/7
نوع عملیات تروریستی
کشف خانه تیمی
گروهک تروریستی
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Tehran
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25