گروه‌های مسلح غیرقانونی یک سرباز را گروگان گرفتند

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/03 00:00

گروه‌های مسلح غیرقانونی ۱ سرباز واحد ژاندارمری پیرانشهر را هنگام مراجعت از بیمارستان به گروگان گرفتند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، پیرانشهر
تاریخ واقعه
1359/06/03
نوع عملیات تروریستی
گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25