۱۱۰۰ تا۱۳۰۰ نفر مهاجم مسلح غیر قانونی وارد خاک کشور شدند

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/31 00:00

۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر فرد مسلح غیرقانونی به‌قصد ایجاد آشوب و ناامنی از طریق بندر گواتر و دشتیاری وارد خاک ایران شده‌اند.

 

شهر
ایران، سیستان و بلوچستان، چابهار
تاریخ واقعه
1359/06/30
نوع عملیات تروریستی
ایجاد آشوب و ناامنی
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
sistan and baloochestan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25