مهاجمان مسلح به کارخانه قند ارومیه حمله کردند

شهریور 1359
28shahrivar59_1
تاریخ: 1359/06/28 00:00

مهاجمان مسلح با آرپی‌جی۷، کلاشینکف، ژ۳ و برنو به کارخانۀ قند ارومیه حمله کردند. با رسیدن نیروهای کمکی از کمیتۀ مرکزی ارومیه، مهاجمان فرار کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359/06/28
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
آرپی‌جی۷، کلاشینکف، ژ۳، برنو
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25