از دو تانکر در جادۀ شیراز به بوشهر، مقدار زیادی سلاح و مهمات کشف شد

شهریور 1359
20shahrivar59_5
تاریخ: 1359/06/20 00:00

از ۲ تانکر در جادۀ شیراز به بوشهر، ۱۶۲۵ فشنگ، ۱٫۵ کیلوگرم باروت، ۲۱ خشاب برنو، ۲۱ پوکه، ۶ قطار فشنگ ام۱ و مقداری اسناد و مدارک به دست آمد.

 

شهر
ایران، فارس، شیراز
تاریخ واقعه
1359-06-20
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۶۲۵ فشنگ، ۱٫۵ کیلو باروت، ۲۱ خشاب برنو، ۲۱ پوکه، ۶ قطار فشنگ ام۱
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
fars
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25