صدای انفجار شدیدی از شمال شرقی جزیرۀ تنب شنیده شد

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/20 00:00

در ساعت ۳:۳۰ بامداد، صدای انفجار شدیدی از شمال شرقی جزیرۀ تنب شنیده شد.

 

شهر
ایران، هرمزگان، بندرعباس
تاریخ واقعه
1359-06-20
نوع عملیات تروریستی
انفجار
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Hormozgan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25