در بازرسی از منزل شخصی 10 قبضه سلاح و ۶۷۰ فشنگ کشف شد

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/16 00:00

در ساعت ۲۰ در بازرسی از منزل شخصی در اراک، ۱۰ قبضه سلاح و ۶۷۰ فشنگ آن، نیز ۲۰۰ متر فتیلۀ انفجاری و مقداری چاشنی کشف و ضبط شد.

 

شهر
ایران، مرکزی، اراک
تاریخ واقعه
1359-06-16
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
قبضه سلاح و ۶۷۰ فشنگ، 200 متر فتیلۀ انفجاری و مقداری چاشنی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Markazi Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25